“Kronik sıkıntılara tahlil bulunmalı, beklentiler karşılanmalıdır”

abbas

Global Mod
Global Mod
Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Lideri ve Memur-Sen İzmir Vilayet Temsilcisi Ali Kaya, genel eğitim gündemi ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci devrinin tamamlanmasını ele alan bir kıymetlendirme iletisi yayımladı.

Bildirisinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci devrinde kronik problemlere tahlil üretilmediğini, okulların paklık ve güvenlik çalışanı muhtaçlığının giderilmediğini ve meslek kanununun beklentileri karşılamadığını belirten Lider Kaya, her şeye karşın eğitim-öğretimden vazgeçilmemesinin gerçek bir karar olduğunu, Bakanlığın okulları açık tutma iradesinin kamuoyunda takdirle karşılandığını ve salgın gölgesinde geçen periyodun eğitim çalışanlarının çabaları ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçtiğini de vurguladı.

Ali Kaya bildirisinde şu sözlere yer verdi:

Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak biçimde çıkarılmalıdır


TBMM Genel Kurulu’nda görüşme basamağına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, meslek basamaklarının fiyat artışlarıyla birlikte bir daha hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe geçişte yazılı imtihanın kaldırılıyor olması, bir kısım sıkıntıların tahlili için adım atılmış olması eğitim topluluğunda olumlu karşılanmıştır. Lakin, meslek kanununun Meclis’e sevk edilen hâliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri hayal kırıklığına uğratmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, yalnızca mesleğe hapsetmemeli; öğretmenlerin toplumsal ve mali haklarını geliştirmelidir.

Kronik problemlere kalıcı tahliller üretilmelidir

Kontratlı ve fiyatlı öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda kuvvetlik çekilen bölgelerde nazaranv yapan eğitim çalışanlarına ek teşviklerin verilmemesi, ünite ek ders fiyat ölçüsünün düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren meslek odaklı sürdürebilir bir sistemin hala hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek muhtaçlığı ve yardımcı işçi istihdamı üzere problemler konusunda acele tahliller beklenmektedir.

Kontratlı istihdam sonlandırılmalı, fiyatlı öğretmenlikten vazgeçilmelidir

Eğitim çalışanlarının haklı taleplerine, geçerli mazeretlerine duyarsız kalınarak ortaya atılan siyasetler, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozmaktadır. Eğitimde verimlilik ve kalite isteniyorsa kontratlı istihdam sonlandırılmalı, fiyatlı öğretmenlikten vazgeçilmelidir.

Ek gösterge düzenlemesi tüm kamu nazaranvlilerini kapsamalıdır

Kamu işçi sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden öteki unvanlardaki kamu bakılırsavlilerinin de ek gösterge beklentilerini karşılayacak, ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderecek, çalışma barışını ve iş huzurunu sağlayacak biçimde bütün kamu nazaranvlilerini kapsayacak bir ek gösterge çalışması yapılmalıdır.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı önlemler alınmalıdır

Eğitim-öğretim hizmeti sunumu esnasında yahut bu hizmetten kaynaklanan niçinlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet yahut tehdit kullanan şahısların cezalandırılması; eğitim kurumlarında bakılırsav yapan işçiye karşı misyonları sırasında yahut bakılırsavleri ötürüsıyla işlenen taammüden yaralama cürmünün tutuklama sebebi var iseyılan hatalardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen hatalar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan süreçlerde ve davalarda çalışanın talebi üzerine Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın tüzel yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil bakılırsav olmaktan çıkarılmalıdır

Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele alınarak ‘ikincil nazaranv’ ve ‘nazaranvlendirme’ kapsamından çıkarılarak takım unvanlı bir uzmanlık mesleği hâline getirilmesiyle mümkündür. Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve okul önderi olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır.

Okul bazlı ödenek uygulamasına geçilmeli, paklık ve güvenlik işçisi yetersizliği giderilmelidir

Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş rastgele bir ödenekleri olmadığından işçi açığı sorunu kalıcı olarak çözülememektedir. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği çaba, bürokratik manilere, kırtasiyeciliğe ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir. Bu sorunun kökten tahlili için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, işçi dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin direkt okul idareleri tarafınca kullanılması sağlanmalı; okulların paklık ve güvenlik çalışanı gereksinimi bir an evvel karşılanmalıdır.

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçleri mağduriyete niye olmamalıdır

Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve süreçlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye uğratacak seviyedeki eksiklikler, mevzuattaki yetersizlikler, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamamasına, mağdur olmalarının yanı sıra çalışma barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına niye olmaktadır. Dezavantajlı ve elverişsiz koşulların karar sürdüğü yerleşim yerlerinde bakılırsav yapan eğitim çalışanlarına yönelik gönüllülüğü temel alacak önlemlerin alınması, rasyonel atama ve yer değiştirme sistemlerinin kurulması, eğitimcilerin en büyük beklentilerindendir.

Genel yönetim hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir

Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hizmetli çalışanlarımızın mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Ulusal Eğitim Bakanlığı takımlarında Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve öteki hizmet sınıflarında çalışanların eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan en faal biçimde yürütülmesi için emek sarf ettiği gerçeği görülmelidir. Bu çerçevede, hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı takımlarında vazifeli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir.

vazifede yükselme ve unvan değişikliği takvimi bir an evvel yayımlanmalıdır

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve öteki hizmet sınıflarında yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve meslek prensipleri çerçevesinde mesleksel ilerlemelerini sağlayan en kıymetli araçlardan biri olan bakılırsavde yükselme ve unvan değişikliği imtihanları konusunda Bakanlık somut adım atmalı, imtihan ve atama takvimi, Bakanlık çalışma takvimine alınarak belirsizlik giderilmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yarıyıl tatilinin öğrencilerimiz için bir dinlenme devri olmasını temenni ediyor; eğitim çalışanlarına, salgının gölgesinde geçen eğitim-öğretim periyodu için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı