Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Özellikleri Nelerdir?

Hasan

New member
Bireysel emeklilik sisteminin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bunlar;

Belirlenmiş olan katkı esasına dayanmaktadır.
Birikimler, katılımcıların bireysel hesaplarında ayrı ayrı izlenmektedir.
Birikimler, tercihe göre katılımcılar tarafından yönlendirilebilmektedir.
Gönüllülük esası söz konusudur.
Bireysel emeklilik hesabı farklı bir şirkete aktarılabilmektedir.
Bu sistemde katılımcıların her anlamda bilgilendirilmesi önemlidir.
Denetim ve gözetim sürecinden kamu sorumludur.
Bu temel özelliklerle beraber sistemin diğer özelliklerini sıralayacak olursak;

BES birikimleri tek seferde talep edilebilmektedir. Ayrıca yıllık gelir sözleşmesi sayesinde belirli aralıklarla da alınabilir.
Vergi avantajları konusunda ciddi yarar sağlar.
Prim miktarının talep edilen tutarın altında olmaması şartıyla beraber sene içinde değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden katılımcılar fazla veya ara ödemeler yapabilmektedir.
Bu sistem için şirket seçme aşamasında en az 1 sene kalma şartıyla şirket değişikliği yapılabilmektedir.
Oldukça yararlı olan bu sistem ücretliler için yeni avantajları beraberinde getirmiştir. Öncelikle sistemde ödenen katkı payları, ödenen aydaki brüt miktarın %10’u ve yıllık brüt asgari ücretin senelik tutarı aşmaması durumunda, gelir vergisi miktarından düşülebilmektedir. Yıllık olarak bildirim verenler ise, yıllık gelirin %10’unu ve brüt asgari tutarını aşmaması durumunda, katkı payının elde edildiği yıl içinde ödemek şartıyla vergi miktarından düşülebilmektedir.