Hinduizm Nedir?

Hasan

New member
Dini inanışları, farklı görüşleri ve mitolojik davranışlarıyla beraber Hindistan’da yaşayan Hinduların tabi olduğu inanç sistemine Hinduizm denir. Dini ve sosyal kurumlar ile gelenek ve görenekleri de kapsayan bu inanış tek başına bir dini inanış değildir. Sosyal bir sistemin parçası olan bu inanışın temelleri Brahmanizm ve Veda inanışından gelmektedir. Mistik bir din olarak tanımlanan Hinduizm’de herhangi bir peygamber ve kutsal kitap inanışı bulunmamaktadır.

Brahman adı verilen yaratıcıya inanılmış ve her şeyin Brahman’dan gelerek yine ona döneceğine inanılmaktadır. Birçok dine ev sahipliği yapan Hindistan’ın %80’lik nüfusu Hinduizm’e mensuptur. Bu yönüyle İslam ve Hristiyanlıktan sonra dünyada en çok inanılan dinler arasında yer almaktadır. Ülkenin Bangladeş ve Nepal bölgeleri en çok Hindu’nun yaşadığı yerler arasındadır. Dünyanın en eski dini olduğu da düşünülen bu inançta birtakım yöntem ve geleneklerin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Hinduizm Kelime AnlamıBrahmanizm’den daha sonra ortaya çıkan ve niteliği bakımından ondan çok daha katı olan bir din. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)