İktisat Nedir?

Adanali

Member
İktisat Nedir?
İktisat kavramı genel anlam itibariyle şu şekilde ifade edilir. İktisat, tükenebilir olan kaynakların insanların gereksinimlerini en ideal şekilde karşılamak için insanların amacına yönelik kullanılmasıdır. İnsanların ihtiyaçları için gerekli olan bu kaynakların çoğaltılması ve üretilen mal ya da hizmetlerin bölüştürülmesi işi iktisat dalının içine girmemektedir. Başka bir ifadeyle kişilerim mallarını üretme ve tüketme konusunda ve bunların tanıtımını yapmada sınırlı olan kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılacağını öğreten bilim dalına iktisat denmektedir. İktisat ile mevcut elde bulunan kaynaklardan en iyi şekilde yararlanılarak bir bakıma ekonomik anlamda da tasarruf amaçlanır. İktisatın asıl amacı en ekonomik şekilde eldeki kaynakların değerlendirilmesidir.

  • Mikro ve Makro İktisat
Mikro ve makro iktisat temel iktisat tanımları içerisinde yer almaktadır. Kıtlık olarak ifade edilen terim insanların mal ve hizmet ihtiyacından çok olması durumudur. Bu durumda kişi isteklerini karşılamayacak durumda olur. Bu durumda ortaya alternatif maliyet diye bir durum ortaya çıkar. Buna göre vazgeçilen en iyi tercih bu tanıma göre ifade edilir. İktisat içinde bir mal ya da hizmetin almış olduğu değer tercih edilme oranına göre belirlenir. Fiyat konusunda inceleme yapan bilim dalı mikro iktisat içinde geçer. Bu iktisat alanı içinde üretici ve tüketicilerin ekonomik faaliyetleri ve piyasa incelenir. Makro iktisat ise ekonomiyi dünya ve ülkeler düzeyinde inceleyen bilim dalıdır. Makro iktisat alanına enflasyon, büyüme, işsizlik gibi konular girmektedir. Kısaca mikro iktisat tek kişilik üreticiyi ilgilendirirken, makro iktisat ise ekonomide yer alan tüm birey ve üreticileri ilgilendirir.

  • İktisat Bölümü Okuyanların Çalışabilecekleri Alanlar
İktisat bölümü okuyanların çalışabilecekleri alanlar içinde ekonomi ile ilgili olarak insan kaynakları, yöneticilik, bakanlık, pazarlama, akademisyen gibi bölümler yer almaktadır. İktisat bölümü eğer okumayı hedefliyorsanız sayısal yeteneğinizin iyi olması gerekir. Sayısal anlamda analitik düşünme yetisine sahip kişiler iktisat bölümünü tercih edebilir ve okuyabilir. Kendinizi iyi bir şekilde gelişime açık olarak ve sürekli yenileyerek geliştirdiğiniz takdirde iş bulma olasılığınız benzerleriniz arasında daha iyi olacaktır. İktisat ile alakalı mesleklerde ilerlemeniz kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle ilgilidir.