Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Felaket

New member
Kaynaştırma eğitiminde öğrencinin yetersiz yönleri ile beraber yeterli olduğu yönler de bilinmek durumundadır. Bununla birlikte eğitim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir;

Kaynaştırma eğitimi sadece okul içinde değil okul dışında da sürdürülmelidir.
Standart okul sınıflarında tek bir yetersizlik seçeneğine yönelik olarak engelli öğrenciler yerleştirilmelidir.
Eğitim alan çocuklara başarılı olmaları halinde görevler verilmelidir.
Engelli çocukların başarıları ödüllendirilmelidir.
Engelli çocukların ilgisini, kişiliğini ve güvenini sarsacak sözlerden uzak durulmalıdır.
Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğu normal hale getirmek yerine yeteneklerini en uygun şekilde kullanmalarını sağlamak için hizmet sunulmalıdır.
Çocukların her aşamada teşvik edilmesi önemlidir.
Ders konularının analizleri yapıldıktan sonra konular parça parça anlatılmalıdır.
Yapılan çalışmalarda yakın çevre ve aile desteği alınmalıdır.
Meslek eğitimi başta olmak üzere iş, kültürel ve sosyal çalışmalara özen gösterilmelidir.
Etkinlikler düzenlenmeli ve engelli çocuğa geri bildirimler uygun bir dille verilmelidir.
Her engelli çocuk için ayrı BEP yani bireyselleştirilmiş eğitim programı verilmelidir.
Eğitimler sürerken çocukla beraber aileye de geri bildirimlerde bulunulmalıdır.
Okul sınıflarında zorunlu olmadıkça biden çok engelli öğrenci eğitime dahil edilmemelidir.
Normal öğrencilerin engelli öğrenciye rehberlik yapmasına izin verilmelidir.
Kaynaştırma eğitiminde ayrıca öğrenim sürecinin verimini artırmak amacıyla bazı aksiyonlar alınmalıdır. Bu süreçte gözlem ve deney tekniklerinin yanı sıra problem çözme, soru cevap uygulamaları, grup çalışmaları ve tartışma gibi yöntemlerin kullanılması uygundur. Ek olarak işitsel ve görsel materyallerin kullanılması da önemlidir. Çünkü öğrenme sürecine katılabilen duyu organlarının sayısı ne kadar fazla olursa, engelli öğrencinin öğrenme süreci o kadar kısa olacaktır. Öğretmenler ders anlatırken engelli öğrenciyle sürekli göz temasında olmalı ve öğrencinin dikkatini derse toplamalıdır.