Rektör Prof. Dr. Budak, Tüm göstergelerdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak istiyoruz

abbas

New member
YÖK 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Raporu belirtildi

Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafınca, üniversitelerin faaliyet alanlarına ait süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik unsuru doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ait delil temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkân sağlamak gayesiyle hazırlanan, 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Raporları yayımlandı. Ege Üniversitesi raporda; Eğitim-Öğretim ana başlığında 3, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın ana başlığında 7, Topluma Hizmet ve Toplumsal Sorumluluk ana başlığında ise 7 göstergede birinci 5’te yer aldı.

Dört alandaki 45 ana göstergelerde ilerleme sağlayan Ege Üniversitesi, “Düzenlenen memleketler arası aktiflik sayısına nazaran üniversitelerin dağılımı”, “Ar-Ge, inovasyon ve eser geliştirme kapsamında verilen laboratuvar hizmeti sayısının en yüksek olduğu üniversiteler”, “Sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” ve “Kariyer merkezleri tarafınca gerçekleştirilen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Raporu pahalandıran Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak bir yandan yüzde 70’ini akredite ettiğimiz programlarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütürken öbür yandan da ülkemizin kalkınmasına öncülük edecek nitelikli bilim insanlarını, araştırmacılarını ve ehil insan kaynağını yetiştirmeye devam ediyoruz. Başta bölgemiz olmak üzere ülkemiz iktisadını, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine cansuyu olan yeni bilimsel ayrıntıları dalla paylaşma noktasında lokomotif bakılırsavi üstleniyoruz. Ayrıyeten bilimsel potansiyelimizi topluma hizmet misyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz toplumsal sorumluk çalışmaları ile toplumun bütün katmanları ile buluşturuyoruz. Son periyotta gerçekleştirdiğimiz atılımlar sonucunda araştırma üniversitesi ve tam kurumsal akreditasyon etiketi alan üniversitemiz, kalite odaklı yapısal dönüşüm konusunda büyük bir muvaffakiyet gösterdi. Bölgemizin birinci, ülkemizin esaslı üniversitelerinden birisi olarak kalitenin, idari çalışanından üst yöneticisine, öğretim gorevlisinden öğrencisine tüm paydaşlar tarafınca bir kültüre dönüştürdüğünü tabir etmek isterim. Bu kültür ve ekosistemin de başarılara yansıdığını müşahede ediyoruz” diye konuştu.

Dünyadaki değişimi ve dönüşümü yakinen takip ediyoruz”

Türkiye’deki 199 üniversitenin 2022 yılı dataları doğrultusunda genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı, ‘Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Genel Raporu’nun YÖK tarafınca yayımlandığını tabir eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Rapor, mevcut durumunuz ile ilgili ayrıntılı kıymetlendirme imkanı sunuyor. Biz yöneticilere şeffaflık ve hesap verebilirlik unsurları doğrultusunda delil temelli siyaset geliştirme konusunda referans oluyor. Hem kuvvetli yanlarımızı birebir vakitte geliştirmemiz gereken alanları görmemizi sağlıyor. Rapordaki bilgileri üniversitemiz özelinde değerlendirdiğimizde evvela gururlu ve memnun olduğumu tabir etmek isterim. Ana kategorilerde ilerleme gösteren üniversitemiz; Eğitim-Öğretim başlığında 3, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın başlığında 7, Topluma Hizmet ve Toplumsal Sorumluluk başlığında 7 göstergede birinci 5’te yer aldı. Ege Üniversitesi olarak, Yükseköğretim Kurulunca önerilen pandemi ile bir arada değeri daha da barizleşen Dijitalleşme ve Milletlerarasılaşma ile Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın, Topluma Hizmet ve Toplumsal Sorumluluk ana kategorileri ve alt parametrelerinde nitelikli çalışmalar sürdürdük, bu faaliyetlerimize yenilerini ekleyerek, marka kıymetimizi global seviyede artırmak için durmayacak duraksamayacağız. Dünyadaki değişimi ve dönüşümü yakinen takip edip maksadımızı daima büyüteceğiz. Başarılı olmak kıymetli fakat asıl sıkıntı kazanımları geliştirerek sürdürülebilir hale getirmek. Ege Üniversitesi olarak YÖK Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Raporu’ndaki genel durumumuzu tahlil ederek tüm ana ve alt parametrelerdeki gelişimimizi, araştırma üniversitesi statümüz başta olmak üzere başarılarımızı kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için aralıksız çalışacağız. Ülkemizin saygın markası olan üniversitemizin dünyanın en güzellerinden birisi olması gayemize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu başarıda emeği geçen akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve tüm mensuplarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Ar-Ge ve İnovasyonda marka üniversite

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim ana başlığında “Düzenlenen Milletlerarası Aktiflik Sayısına göre Üniversitelerin Dağılımı” alt kategorisinde 204 aktiflik ile birinci sırada, “Öğrenciler tarafınca Yürütülen Toplumsal Sorumluluk Projesi” sayısında 764 ile üçüncü sırada, “Teknokent yahut TTO Projelerine katılan Öğrenci Sayısı” kategorisinde 2 bin 964 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın ana başlığında “YÖK 100/2000 Proje Doktora Bursiyer Sayısı” kategorisinde 170 ile ikinci sırada, “Faydalanılan TÜBİTAK Takviye Programı” sayısında 408 ile beşinci sırada, “Desteklenen Ar-Ge projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 650 ile ikinci sırada, “Üniversitenin Dünya ve Bölge ARWU Sıralamasında” 901-1001 aralığı ile beşinci sırada, “Ar-Ge, inovasyon ve eser geliştirme kapsamında verilen laboratuvar hizmeti sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 283 bin 333 ile birinci sırada, “Ar-Ge, inovasyon ve eser geliştirme kapsamındaki laboratuvar hizmeti gelirinin en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 37,07 milyon TL ile ikinci sırada, “Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı en yüksek üniversiteler” kategorisinde 540 ile üçüncü sırada yer aldı.

Topluma hizmette öncü üniversite

EÜ, Topluma Hizmet ve Toplumsal Sorumluluk ana başlında ise; “Sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 604 ile birinci, “Verilen sertifika sayısı en yüksek üniversiteler” kategorisinde 22 bin 140 ile dördüncü, “Kariyer merkezleri tarafınca gerçekleştirilen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 2 bin 105 ile birinci, “Kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 260 ile üçüncü, “Dezavantajlı kümelere yönelik düzenlenen faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” kategorisinde 968 ile dördüncü, “Sıfır atık, yeşil yerleşke ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında 10 ile ikinci, “Yeşil, çevreci üniversite endeksinde en âlâ sıralamaya sahip üniversiteler” sıralamasında ise108 ile beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı