Varyasyon Nedir?

Felaket

New member
Hayatın birçok farklı alanında kullanılan yaygın bir sözcük olan varyasyon, küçük değişiklik, sapma, çeşitleme, değişim, değişik biçim vb. anlamlara gelmektedir. Kullanım alanına göre de anlam farklılıklarına neden olan kelime Fransızcadan dilimize geçmiştir. Hemen hemen birçok farklı dilde benzer şekilde kullanılan varyasyon kelimesi; fen bilimleri, müzik, spor, gastronomi vb. birçok farklı alanda kullanımı mevcuttur.

Fen bilimleri içinde özellikle biyolojide varyasyon kelimesi genetik alanında kullanımına rastlanmaktadır. Genetik varyasyon olarak ifade edilen terimde genetiğin değişim yaşadığı veya çeşitlendiği ifade edilmektedir. Benzer şekilde kelimin kullanımları diğer bilimlerde ve dallarda kullanımına rastlanmaktadır.

Bilimlerde Varyasyon Kelimesinin Kullanımı
Fransızca kökenli bir kelime olan varyasyon hemen hemen tüm dünya dillerine girmeyi başarmış ve oldukça geniş bir anlam yoğunluğa sahip yaygın kullanılan kelimelerden biridir. Biyoloji, fizik, matematik vb. alanlarda çeşitli terimlerinde daha rahat ifade edilmesi için kullanılan bu kelimde:

Biyolojide Kullanımı: Aynı yapı ve karaktere sahip bir türün değişik şekillerde ve çeşitlilikte nüksettiğini ifade etmek için genetik biliminde yaygın olarak kullanılır. Türler arasındaki farklar ve genetik varyasyonu şeklinde ifade edilebilir.
Fizikte Kullanımı: Fizik biliminde daha çok doğal sapma olarak kullanılan ve kuzey ile gerçek kuzey yönü arasındaki farkı ifade etmede kullanılmaktadır.
Matematikte Kullanımı: İşlem veya fonksiyon türlerinin farklı açılardan ve yöntemlerle formülize edilmesini ifade eder.

Oldukça geniş bir alanda değerlendirilen varyasyon kelimesinin bilimler haricinde müzikte varyasyon ve diğer pek çok alanda kullanımı bulunmaktadır.

Sanat Dallarında Varyasyon Kelimesinin Kullanımı
Sanat dallarında özellikle müzikte varyasyon kelimesinin kullanımı, herhangi bir temanın, baştan sona farklı unsurlar ve çalma biçimleri kullanılarak uyum içinde aktarılmasını ifade etmektedir. Herhangi bir tema çeşitli yöntem ve tekniklerle süslemelere uğratılarak yeniden yorumlanması olarak da ifade edilebilir.