Yoğuşma Nedir?

Adanali

Member
Yoğuşma özellikle fizik terimleri içinde kullanılan yaygın ve bilinen bir terimdir. Fizikte maddenin fiziksel halinin gazdan sıvıya değişimi ve buharlaşmanın tam tersi bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla yoğuşma su döngüsünü ifade etmek için kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yoğuşma hakkında yapılan bir diğer tanımlama ise atmosfer içinde yer alan herhangi bir sıvı ya da katı yüzey veya bulut yoğunlaşma çekirdeğinin temas etmesi, mevcut su buharının sıvıya değişimi olarak ifade edilebilir. Eğer söz konusu işlem gazdan doğrudan katıya oluyorsa kırağılaşma olarak tanımlanmaktadır. Yoğuşma hakkında bilinen en yaygın kullanım özellikle kombilerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Yoğuşmanın Başlaması ve Yoğuşma Süreci
Yoğuşma, gaz halindeki herhangi bir maddenin kaynama derecesinden düşük ortamlara maruz kalması ya da soğuk hava akımları ile karşılaşması halinde ortaya çıkmaktadır. Soğuk hava ile temas etmesinin hemen ardından su buharı molekülleri dönüşerek su damlası haline gelir. Bu unsurlara bağlı olarak yoğuşma gerçekleşebilir.Bulutlarda gerçekleşen bu olay yağmur olarak ortaya çıkmaktadır. Yoğuşma tanımı yapılırken bulutlarda yaşanan yağmur olayının örnek oluşturulması olayın en kısa yoldan tarifi için oldukça güzel bir örnektir. Bu sitem özellikle yoğuşmalı kombi sistemleri ile sıklıkla kullanılmaktadır.

Yoğuşma Çeşitleri ve Özellikleri
Yoğuşma olayını iki farklı başlık altında tanımlamak ve sınıflandırmak mümkündür. Havanın alttan soğuması ve yükselen havaya bağlı olarak oluşan yoğuşma olarak iki grupta toplamak mümkündür. Havanın alttan soğumasına bağlı olarak ortaya çıkan yoğuşma olayının en güzel örneği sistir. Yatay hareket eden ılık ve nem oranı yüksek hava daha soğuk bir zeminle karşılaştığında su zerrecikleri olarak yoğunlaşması gerçekleşmektedir.

Yoğuşma nasıl olur sorusu için verilecek bir diğer cevap ise yükselen havanın soğumaya bağlı olarak gerçekleşmesidir. Bu yoğuşma türü için en iyi örnek bulutlardır. Dikey yönlü hava kütlesinin hareketi ile su buharı yoğuşma ile su zerreciklerine dönüşür. Yoğuşma özellikle bir buhar soğudu zaman veya gaz moleküler yoğunuluğunun, maksimum seviyesine ulaşması ile ortaya çıkmaktadır. Psikrometri adı verilen ölçüm aleti ile yoğuşma ölçülebilir.